46 edició (2018)

En aquesta secció podrà trobar els resultats, vídeos, normatives, avantatges i més de la nostra última edició, el número 46, celebrat el 8 d'abril de 2018