47 edició (2019)

En aquesta secció podrà trobar els resultats, vídeos, normatives, beneficis i altres de la nostra última edició, el número 47, celebrat el 24 de març de 2019.